Nabídka psychologických a terapeutických služeb

    Nabízím psychologické poradenství a terapii jednotlivcům, párům i rodinám. Forma spolupráce může vypadat různě od krizové intervence, přes poradenství, doprovázení v obtížné situci, až po dlouhodobější terapii. Záleží na potřebách klienta a naší vzájemné domluvě. Stejně tak frekvence a délka spolupráce je individuální. Je však nutné podotknout, že terapeutických sezení je při řešení déletrvajících či komplexnějších obtíží zpravidla potřeba více.

Služby jsou plně hrazeny klientem, což má několik výhod:
- oproti návštěvě psychologa hrazeného z pojištění to např. znamená, že o klientovi a jeho návštěvě není záznam v lékařských spisech, ani u pojišťoven
- služby jsou anonymnější (nepotřebuji k poskytnutí péče identifikační údaje)
- kratší objednací lhůty (zpravidla do týdne až dvou)
- klient je více motivovaný pro spolupráci a rychlejší řešení problému
- klient sám více hodnotí efektivnost spolupráce; posuzuje, zda je mu terapie užitečná

Platí se v hotovosti na konci setkání. Případně je možné domluvit bezhotovostní platbu na účet (670100-2211129794/6210)

Ceny
- individuální konzultace (60 min.) ........... 700 Kč*
- konzultace s párem či rodinou (90 min.) ...... 1000 Kč*
- koučink, konzultace k profesnímu rozvoji (75 min.) ........ 1500 Kč
- konzultace možné i online (skype, WhatsApp apod.)....... stejná cena
- consultations also available in English............................ no additional fee

* v odůvodněných případech (nízký příjem z různého důvodu) je možné se domluvit na nižší ceně, prosím uveďte to při objednání

Během setkání se může stát, že je potřeba trochu více času na dokončení tématu. Běžně si mezi klienty nechávám delší časový rozestup, proto je to možné. Zároveň se pak s klientem domlouvám na případné úpravě platby (cca 150 Kč za každou čtvrthodinu navíc).

V případě, že klient nemůže na domluvené setkání přijít, prosím co nejdříve o zprávu! Mám na setkání vyhrazený svůj pracovní čas a pokud není využit, je to problém.
Musím pak uplatnit následující storno podmínky:
- pokud se klienti bez omluvy nedostaví - plná výše ceny konzultace
- omluva později než 24 hodin předem (a termín nevyužije jiný klient) - cca 2/3 z ceny konzultace