Nabídka psychologických a terapeutických služeb

    Nabízím psychologické poradenství a terapii jednotlivcům, párům i rodinám. Forma spolupráce může vypadat různě od krizové intervence, přes poradenství, doprovázení v obtížné situci, až po dlouhodobější terapii. Záleží na potřebách klienta a naší vzájemné domluvě. Stejně tak frekvence a délka spolupráce je individuální. Je však nutné podotknout, že terapeutických sezení je při řešení déletrvajících či komplexnějších obtíží zpravidla potřeba více.
Na setkání si nechávám dostatek času - u individuální konzultace 60 min. V praxi se mi to osvědčilo jako "pohodovější" časová dotace než tradičních 50 min.

Služby jsou plně hrazeny klientem, což má několik výhod:
- oproti návštěvě psychologa hrazeného z pojištění to např. znamená, že o klientovi a jeho návštěvě není záznam v lékařských spisech, ani u pojišťoven
- služby jsou anonymnější (nepotřebuji k poskytnutí péče identifikační údaje)
- kratší objednací lhůty
- klient je více motivovaný pro spolupráci a rychlejší řešení problému
- klient sám více hodnotí efektivnost spolupráce; posuzuje, zda je mu terapie užitečná

Platí se v hotovosti na konci setkání. Případně je možné domluvit bezhotovostní platbu na účet (670100-2211129794/6210)

Ceny
- individuální konzultace (60 min.) ........... 1000 Kč*
- konzultace s párem či rodinou (90 min.) ...... 1500 Kč*
- koučink, konzultace k profesnímu rozvoji (75 min.) ........ 1800 Kč
- konzultace možné i online (Skype, WhatsApp apod.)....... stejná cena
- consultations also available in English............................ no additional fee

* v odůvodněných případech (nízký příjem z různého důvodu) je možné se domluvit na nižší ceně, prosím uveďte to při objednání
Aktuálně lze na mé služby čerpat příspěvek od VZP a ČPZP.

Délku setkání lze po domluvě prodloužit (cca 200 Kč za každou čtvrthodinu navíc).

V případě, že klient nemůže na domluvené setkání přijít, prosím co nejdříve o zprávu! Mám na setkání vyhrazený svůj pracovní čas a pokud není využit, je to problém.
Musím pak uplatnit následující storno podmínky:
- pokud se klienti bez omluvy nedostaví - plná výše ceny konzultace
- omluva později než 24 hodin předem (a termín nevyužije jiný klient) - cca 2/3 z ceny konzultace