Psychoterapie

    O psychoterapii, psychologii a psychiatrii dnes už slýcháme poměrně často (přestože do určité míry jsou tato témata stále tabu - a to zejména v případě, má-li člověk služeb nějakého takového odborníka využít). Nicméně, opakovaně se setkávám s tím, že lidé tyto pojmy zaměňují, případně ani neví, co přesně si pod nimi představit. Proto je zde chci úplně laicky a stručně vyjasnit.

    Psychologie je vlastně (přeloženo do češtiny) věda o duši, která se zabývá studiem a popisem různých psychických jevů. Pokud tuto vědu vystudujete na vysoké škole, můžete se nazývat psychologem. Tedy přesně řečeno "studovaným psychologem", protože každý člověk je dle mého názoru tak trochu laický psycholog, protože každý nějak o sobě, o druhých, o světě, o životě přemýšlíme...

    Psychiatrem se může stát ten, kdo vystuduje lékařskou fakultu. Je to tedy lékař specializující se na "duši". Psychiatr může svému pacientovi/klientovi na rozdíl od psychologa předepsat léky (proti různým symptomům jako jsou úzkosti, nespavost, depresivní projevy apod.).

    Psychoterapie je opět doslova přeloženo "léčení duše". Ovšem, co psychoterapie je a kdo vlastně psychoterapii dělá/může dělat, okolo toho se stále vedou diskuse. V nejširším slova smyslu bychom psychoterapií mohli nazvat "pomáhání rozhovorem", i když opět může zahrnovat i jiné "techniky" než rozhovor :). Každopádně primárním cílem je dosáhnout u klienta změn, zejména v oblasti prožívání, to jest aby se ve svém životě cítil lépe. V roli psychoterapeuta se pak můžete setkat jak s psychiatrem, tak psychologem.

    Podle mě je ze všeho nejdůležitější, aby každý člověk našel způsob, který jemu pomůže a jeho život se zlepší. Ať už to budou léky, psychoterapie, jóga, duchovní cesta či něco jiného, to už záleží na něm.